Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral CEB – 12 juny 2020

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral CEB – 12 juny 2020

 

Avui dia 12 de juny s’ha celebrat de forma telemàtica la reunió del Comitè de Seguretat i Salut laboral del personal Municipal, amb l’assistència de tots els sindicats amb representació.
L’ordre del dia ha sigut l’aprovació de l’acta de la reunió del 4 de juny, així com la valoració mèdica del personal vulnerable.

La informació proporcionada pel CEB ha sigut la següent:

 Es començaran a revisar els expedients del possible personal vulnerable la setmana vinent, per part dels serveis mèdics del CEB.
 La valoració de la condició de vulnerabilitat i l’informe d’aptitud per la reincorporació al lloc de treball mentre duri la situació de pandèmia es farà per part de la metgessa del treball del Consorci d’Educació de Barcelona i l’àrea de vigilància de la salut del Servei de Prevenció de Riscos Extern (PrevenControl).
 Començaran a fer la revisió del personal de Plaça Urquinaona, degut a la necessitat d’incorporació immediata. La revisió del personal de les escoles es realitzarà per a que estigui llesta al setembre.
 La valoració dels grups de vulnerabilitat es farà de forma individualitzada, amb visita mèdica presencial o telemàtica. Els treballadors i les treballadores que siguin considerats com a vulnerables passaran a fer teletreball, en el cas de que la seva tipologia de feina ho permeti. Si no poguessin fer teletreball se’ls donaria la baixa laboral per part de la Mútua de l’empresa.
 En el cas de majors de 60 anys, que no tinguin cap patologia o malaltia que els impedeixi incorporar-se a la seva feina, i que es trobin bé de salut, es podria determinar la seva incorporació de forma presencial prenent les mesures de seguretat i protecció adequades.
 Si hi haguessin casos on els treballadors i treballadores necessitessin l’adaptació del seu lloc de treball, es tramitaria des de l’àrea de Vigilància de la salut del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del CEB.
 Les dones embarassades no s’hauran d’incorporar presencialment.
 Els serveis mèdics del CEB i la Mútua laboral, són els únics organismes oficials que poden determinar la incorporació laboral o no del treballador o treballadora, per la qual cosa, si hi hagués discrepàncies entre el dictamen de l’empresa i el/la metge/ssa de la Seguretat Social, el treballador o treballadora podrà anar al seu metge o metgessa de capçalera qui, segons les seves competències, podrà determinar si és convenient donar l’alta laboral i fer la baixa per la via de la Seguretat Social.
 Aquell personal que estigui pendent del dictamen per part dels serveis mèdics del CEB sobre la seva vulnerabilitat, i necessiti desplaçar-se al centre per fer qualsevol gestió, ho haurà de comunicar per escrit a la Dra Robert del CEB i demanar el seu vistiplau.
 Es recorda que totes aquestes mesures poden ser adaptades a les circumstàncies que en tot moment indiquin les autoritats sanitàries. Per la qual cosa es contempla la revisió en qualsevol moment dels dictàmens dels serveis mèdics.
 Les darreres setmanes, a les oficines del CEB de plaça Urquinaona, s’ha col·locat senyalització al terra per definir els sentits de circulació i s’han revisat les finestres per veure quines es poden obrir per permetre la ventilació natural.
 La setmana vinent ens facilitaran el pla de reincorporació presencial, on hi haurà definit el nombre màxim de persones que poden treballar per cada sector de l’edifici.
 Probablement els office romandran oberts només per guardar aliments a la nevera i escalfar-los als microones, però no es podrà romandre a aquest espai.

Top