Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Publicació llistat mèrits provisionals fase oposició categoria subaltern/a

Publicació llistat mèrits provisionals fase oposició categoria subaltern/a

 

Us informem que s’acaba de publicar el llistat de mèrits provisionals de la fase d’oposició de 82 places de la categoria de Subalterns de l’Ajuntament de Barcelona a la seu electrònica (enllaç).

  • IMPORTANT: S’enviarà un correu electrònic només a aquelles persones aspirants que no tenen la màxima puntuació en algun dels apartats d’experiència i de formació, en els casos en els que no s’hagi valorat algun mèrit, indicant el motiu de la no valoració. Per tant, la resta de persones que han obtingut la màxima puntuació en els apartats d’experiència i de formació o a les que no se’ls hi ha descartat cap mèrit relacionat a la “Plantilla CV” de la seva sol·licitud telemàtica, no rebran cap correu electrònic.
  • TERMINI PER PRESENTAR AL·LEGACIONS: un màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir de demà per presentar les al·legacions. TERMINI: del 12 de juny al 26 de juny ambdós inclosos.
  • PER FORMULAR AL·LEGACIONS: les persones aspirants hauran d’accedir al tràmit sol·licitud telemàticaen l’apartat Sol·licitud de participació de la convocatòria “Subaltern/a” en l’espai d’Oferta Pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Un cop iniciat el tràmit, hauran de triar l’opció Esmenar documentació complementària” i adjuntar un document en format pdf amb les seves al·legacions en el camp “Document 1”. Igualment, en cas que ho considerin necessari, les persones aspirants podran annexar en el camp “Document 2” la corresponent documentació acreditativa.
  • Per dificultats tècniques que es puguin presentar a l’adjuntar la documentació de les al·legacions les persones aspirants podran adreçar-se al correu electrònic convocatoria@bcn.cat indicant en l’assumpte “Mèrits 82 places de subaltern/a”. En cap cas aquest correu substitueix el tràmit de presentació d’al·legacions.
Top