Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius

 

 

 

Us informem que el Departament d’Educació ha publicat el Pla d’Obertura i les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius.
Tal i com es diu a les instruccions: “els centres d’una titularitat diferent a la de la Generalitat de Catalunya determinaran els seus propis procediments per a fer efectiva la normativa vigent en aquesta matèria”. Per tant, caldrà fer una adaptació de les instruccions per als centres de titularitat municipal i és el que demanarem a RRHH del CEB.
És important, per tal de poder planificar l’acció educativa poder tenir identificat al personal que pertany als grups d’especial vulnerabilitat, segons el que ha establert l’autoritat sanitària (persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys), i per això és important que tot el personal contesti al formulari enviat per RRHH a les direccions dels centres (us facilitem de nou l’enllaç: formulari).

En els següents enllaços podreu trobar els documents:

  1. El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada: és la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
  2. Instruccions per a l’organitz​​ació de l’obertura dels centres educatius. Cada centre haurà d’elaborar el seu pla d’obertura amb l’acompanyament de la Inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb alumnes. Aquest pla d’obertura propi ha de tenir en compte els aspectes que es detallen en aquestes instruccions. El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.​
Top