Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > INFORMACIÓ JUBILACIÓ

INFORMACIÓ JUBILACIÓ

En relació a l’allau de consultes que ens heu fet arribar relatives a la jubilació parcial dels empleats municipals i la campanya de recollida de signatures que s’està duent a terme, volem fer les següents aclaracions:

1. La UGT, com la resta de sindicats, portem lluitant pel reconeixement de la jubilació parcial des de fa molts anys. Fruit d’aquesta lluita vam aconseguir el reconeixement en el nostre Acord de condicions laborals en el seu punt vuitè, la creació d’una Comissió tècnica per a la valoració de la viabilitat de les condicions d’aplicació de la jubilació parcial i incentivada, dintre de la Comissió de seguiment de l’Acord de condicions de treball.

2. Cal afegir que malgrat la dificultat d’obtenir un compromís per part de l’Ajuntament, vam aconseguir pactar la via per trobar una solució, tal i com consta a l’article 42.2 de l’Acord: “En el si de la comissió de seguiment es valorarà la viabilitat de l’aplicació de la jubilació parcial d’acord amb els criteris establerts a la normativa d’aplicació. Igualment la Comissió de Seguiment de l’Acord valorarà els resultats dels plans d’incentius a la jubilació incentivada de les empleades i els empleats amb caràcter general. Durant el període de vigència de l’Acord tractarà les condicions d’aplicació dels plans d’incentivació, en relació amb les polítiques generals d’ocupació, disponibilitat pressupostària i modificacions normatives que puguin resultar d’aplicació.”

3. Com es pot observar aquestes eines, que són les que ens permetran lluitar per la nostra jubilació, s’han aconseguit gràcies a la UNITAT  SINDICAL i la UGT es resisteix a realitzar iniciatives en solitari que tenen un contingut més publicitari que efectiu. Només amb l’esforç conjunt dels sindicats signants del Conveni i de la resta de nous Sindicats que composen la representació dels treballadors aconseguirem un Acord de jubilació parcial.

4. Finalment, la UGT promourà, juntament amb la resta de sindicats, la introducció de forma prioritària d’aquest tema en tots els àmbits de negociació municipal.

Top