Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > JORNADA COMPACTADA, HORARIS JULIOL I SETEMBRE I BORSA D´HORES

JORNADA COMPACTADA, HORARIS JULIOL I SETEMBRE I BORSA D´HORES

En els últims dies hem rebut moltes consultes sobre temes relacionats amb conciliació familiar, borses d’hores no recuperables i l’horari del juliol i setembre. Per tal que l’administració ens informes vam demanar una reunió fa unes setmanes.

Finalment ens vam reunir amb les responsables de l’IMEB i ens van deixar clares les seves intencions:
– Que les treballadores que estan gaudint d’una reducció de jornada d’1/3 per conciliació familiar se’ls aplicarà com si fessin reducció de 1/2 jornada, per tant no se’ls aplicarà proporcionalment la reducció horària de juliol i setembre ni de la borsa d’hores no recuperables. L’IMEB argument que durant el curs fan 20 minuts menys setmanalment.
– Que les persones que fan substitucions no poden gaudir de reducció proporcional d’hores al juliol i al setembre, ni de la part proporcional de la bossa d’hores no recuperables.

– Que les persones que estan gaudint d’una reducció de jornada compactada, a partir de setembre no podran compactar-la, és a dir, hauran d’acudir cada dia al centre (de dilluns a divendres) per fer l’entrada o la sortida del grup.

– Fins ara es podien gaudir la reducció de jornada després de cada període vacacional (Estiu, Nadal i Setmana Santa), ara ho volen restringir a demanar-la l’1 de setembre, o després just del permís de maternitat (la demanda ha de ser amb 1 mes d’antelació)

L’IMEB, sense arribar a un acord amb els sindicats, publicarà una instrucció sobre la regulació del permís per reducció de jornada per conciliació familiar, on queden explicitades aquestes modificacions. També ha dit que enviarà als centres proposta d’hores que s’han de fer al mes de juliol i setembre.

Des de la UGT vam expresar clarament a la Mesa de seguiment de conveni que no estàvem d’acord amb una modificació substancial de les condicions i jornada laboral que van clarament en contra de les noves polítiques d’Igualtat que protegeixen el dret de l’infant a estar atès pels seus progenitors, i que aquests han de poder triar la durada i horari de la seva jornada reduïda per conciliació familiar, sempre amb coherència.

Aquesta instrucció no ha estat informada ni pactada amb la Representació Legal dels treballadors i treballadores de les escoles bressol municipals, i per tant vam demanar que s’apliqui el que especifica l’annex del conveni signat el passat 26 de febrer del 2019 independentment del tipus de contracte que es tingui, la part proporcional corresponent a la jornada que es realitzi, la part proporcional d’hores a la bossa de no recuperables, i pel que fa a les jornades reduïdes per conciliació familiar, que el camí és anar cap la flexibilitat d’horaris i no al encorsetament d’aquest, vam demanar explícitament que és potestat de la mare o pare el triar l’horari laboral en funció de les necessitats de la família, en cap cas és l’administració la que ha de decidir l’horari per conciliació familiar.

Continuem treballant per la via de la negociació vetllant pels nostres drets. Us  mantindrem informades.

Salutacions,
Delegades de bressol UGT-IMEB-CEB

Top