Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Taules retributives 2018 – Bressol

Taules retributives 2018 – Bressol

TAULES RETRIBUTIVES 2018

Soubase Antiguitat (Triennis) Destinació (21) Comp. Especf.Docents
A2 860,54 € 36,02 € 424,78 € 691,25 €

1 .Retribucions bàsiques: sou i triennis:
Els seus imports es determinen anualment en les lleis de pressupostos, i dins d’elles,estan compromesos els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries.

2.Retribucions complementàries: Complement de destinació.
La determinació de nivell de cada lloc figura en el catàleg de llocs de treball. El de bressol és el destí 21.

3. Retribucions complementàries: Complement específic circumstancial
– Complement específic “complement docent”. Aquest complement inclou:
h) responsabilitat i dificultat tècnica.
i) plus d’atenció directa intensiva a les escoles bressol
j) vestuari bressol

 

Codi Denominacio H I J TOTAL
80.50 TÈCNIC 5 611,24 € 59,18 € 10,60 e 681,03 €

– Complement direccions d’escoles bressol: s’atribueix a les dotacions de lloc de treball de direcció d’escola bressol en funció del nombre de grups :

 

GRUP ABONAMENT
8 250,22 €
9 322,64 €
10 358,49 €

Si teniu dubtes, podeu contactar amb les nostres delegades de bressol a: bressol@ugtimebceb.cat i es posaran en contacte amb tu.
Restem a la vostra disposició

Top