Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Taules retributives 2019 – Bressol

Taules retributives 2019 – Bressol

TAULES RETRIBUTIVES 2019

Sou base Antiguitat (Triennis) Destinació (21) Comp. Especf.Docents
A2 884,20 € 37,03 € 436,48 € 710,27 €

TOTAL: 2067,98 MENSUALS  x 15 pagues anuals

1 .Retribucions bàsiques: Sou i triennis.
Els seus imports es determinen anualment en les lleis de pressupostos, i dins d’elles, estan compromesos els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries.

2. Retribucions complementàries: Complement de destinació.
La determinació de nivell de cada lloc figura en el catàleg de llocs de treball. El de bressol és el destí 21.

3. Retribucions complementàries: Complement específic circumstancial.
– Complement específic “complement docent”. Aquest complement inclou:

  • Responsabilitat i dificultat tècnica
  • Plus d’atenció directa intensiva a les escoles bressol
  • Vestuari bressol
Codi Denominació TOTAL
80.50 TÈCNIC 5 710,27 €

 

– Complement direccions d’escoles bressol: s’atribueix a les dotacions de lloc de treball de direcció d’escola bressol en funció del nombre de grups :

 

GRUP ABONAMENT
8 260,97 €
9 336,50 €
10 373,88 €

Si teniu dubtes, podeu contactar amb les nostres delegades de bressol a: bressol@ugtimebceb.cat i es posaran en contacte amb tu.
Restem a la vostra disposició

Top